Centre d'Estudis DemogràficsCentre D'Estudis Demogràfics

MacKINNON, Catharine A

Hacia una teoría feminista del Estado - Madrid Cátedra; Universitat de València; Instituo de la Mujer 1995 - 449 - (Feminismos; 27) .

8437613574


Teoria feminista
Estat
Marxisme
Drets de les dones
Feminisme


CATALUNYA INVESTIGACION
CATALUÑA
CAMBIO SOCIAL
FEMINISMO
GÉNERO

396

Powered by Koha