Centre d'Estudis DemogràficsCentre D'Estudis Demogràfics

CONSORCI D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ DE CATALUNYA

Dades estadístiques del padró municipal d'habitants de 1975 : estructura de la població de Catalunya per comarques - Barcelona CIDC 1981 - 150


CATALUÑA
COMARCAS
EMPADRONAMIENTO
ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICA
CENSOS DE POBLACIÓN

312.9(467.1)(083)

Powered by Koha