Centre d'Estudis DemogràficsCentre D'Estudis Demogràfics

SPAGNOLO I DE LA TORRE, Eduard

Mortalitat a Catalunya : 1975 - Barcelona Generalitat de Catalunya. Depart. de Sanitat i Seguretat Social 1983 - 477

8439302088


Mortalitat--Estadístiques--Catalunya


CATALUÑA
CAUSAS DE MUERTE
DEFUNCIONES
ESTADÍSTICAS
MORTALIDAD

312.2(467.1)(083)

Powered by Koha