Centre d'Estudis DemogràficsCentre D'Estudis Demogràfics

Torrents, Àngels

La població de Sant Pere de Riudebitlles (1675-1799) : estudi de demografia històrica / Tesi de Llicenciatura dirigida pel doctor Emili Grialt i Raventós i realitzada per Àngels Torrents i Roses - Barcelona : Universitat de Barcelona, 1983 - 314 p. : taules, gràf. : 30 cm

Memòria d'investigació - Universitat de Barcelona, 1983

Inclou bibliografia


Demografia--Sant Pere de Riudebitlles--Segles XVII-XVIII
Tesis i dissertacions acadèmiques


SANT PERE DE RIUDEBITLLES
MONOGRAFÍAS PARROQUIALES
NUPCIALIDAD
MORTALIDAD
MEMORIA DE INVESTIGACIÓN
FAMILIA
RECONSTITUCIÓN DE LA FAMILIA
SIGLOS XVII-XVIII
DEMOGRAFÍA HISTÓRICA
FECUNDIDAD

314:9(467.1)(043)

Powered by Koha