Centre d'Estudis DemogràficsCentre D'Estudis Demogràfics

Candel, Francisco (1925-2007)

Inmigrantes y trabajadores - Esplugas de Llobregat Plaza & Janés 1976 - 309 - (Manantial; 55) .

8401460557


Immigrants--Catalunya
Infants--Llibres i lectura
Infants immigrants--Alemanya
Treball


Espanya--Emigració i immigració


CONDICIONES SOCIALES
HIJOS
EMIGRACIÓN
ALEMANIA
INMIGRACIÓN
ESPAÑA

325.1

Powered by Koha