Centre d'Estudis DemogràficsCentre D'Estudis Demogràfics

CONSORCI D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ DE CATALUNYA

Padrons municipals d'habitants de Catalunya 1986 : dades de població (Recomptes provisionals) - Barcelona CIDC 1986 - 245

8450546338


Catalunya--Estadístiques demogràfiques
Catalunya--Població


CATALUÑA
FAMILIA
Cambio familiar
CAMBIO SOCIAL
EMPADRONAMIENTO
ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICA
MATRIMONIO
CENSOS DE POBLACIÓN
MUNICIPIOS

312.9(467.1)(083)

Powered by Koha